ความเห็น 2636549

ทอดปลาทู...ไร้ก้าง...และกรอบ

เขียนเมื่อ 

เสน่ปลายจวัก เสน่แม่บ้าน เสน่ห์งานครัว

วิชาชาชีพติดตัว ให้ใจผัวลูก

ก่อความผูกพันมัดใจในทางถูก

สร้างสุขภาวะครอบครัวอย่างปลอดภัย