ความเห็น 2636098

ทำไมจึงแปลแต่งานของ Osho ?

beyondkm
IP: xxx.171.169.220
เขียนเมื่อ 

คุณ Mod Naruemit ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำสอนของโอโช่ไว้ใน www.facebook.com/praponp ไว้ว่า . . "ตามความเห็นผมนั้น อ่านแล้วคิดว่าคำสอนของโอโชคล้ายพุทธศาสนานิกายเซนมาก คือตัดพิธีรีตองออกหมด คงไว้แต่แก่นของพุทธศาสนาคือเรื่อง "สุญตา" แต่เขาก็มีจุดเด่นของเขาเองที่ประยุกต์หลักคำสอนให้เหมาะกับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนไปมากจากยุค2600ปีก่อน สมัยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มเกิดขึ้น

ยุคต้น '70 cia ระบุว่าเขาเป็นตัวอันตราย และขับออกนอกประเทศ(ตอนนั้นโอโชสอนและพำนักที่อเมริกา) และแจ้งข้อหามากมาย ซึ่งทุกข้อหาก็ตกไปหมด เพราะคำสอนของเขามีลักษณะเหมือนชี้นำให้ล้มเลิกระบบการศึกษาที่ป้อนคนเข้าสู่ระบบทุนนิยม และระบบวัตถุนิยมเป็นใหญ่ สมัยนั้นอเมริกากลัวคอมมิวนิสต์ขึ้นสมอง เลยตั้งข้อหาให้เขามากมาย

เหนืออื่นใด สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ประวัติของเขา แต่เป็นคำสอนของเขามากกว่า ที่นับวันก็ยิ่งท้าทายและดึงดูดใจ มีผู้คนพุดถึงเขาในแง่มุมต่างๆมากมาย แตกต่างกันไป ซึ่งก็เป็นเพียงความเห็นของแต่ละคนเท่านั้นเอง"