ความเห็น


หลังจากงานงิ้วปี ๒๕๕๕ นี้แล้ว เวทีคนหนองบัวมีข้อมูลและบันทึก ถ่ายทอดและรวบรวมเรื่องราวต่างๆไว้เพิ่มขึ้นอีกหลายเรื่อง เชิญติดตามอ่านและชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล ตามอัธยาศัย ดังนี้ครับ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบ      
กลุ่มพริกเกลือ คนหนองบัว      
พื้นที่สื่อสารและถักทอชีวิตส่วนรวมในวิถีชาวบ้าน      
ยูงทองบานสะพรั่งที่วัดบ้านใต้      
แคบ้าน-แคป่า : 'รับประทาน'อาหารและผักหญ้าจากฟ้าดิน      
ขุดลอกและฟื้นฟูระบบคูคลองห้วยน้อย หนองบัว นครสวรรค์      
ไม่รู้ว่าลูกอะไร      
ทัศนียภาพรอบเกาะลอย หนองบัว นครสวรรค์ เมษายน ๒๕๕๕      
ภาพศาลหลวงปู่ฤาษีนารายณ์และเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองบัว      
ภาพแหล่งหย่อนใจและออกกำลังกายรอบสระเกาะลอย หนองบัว นครสวรรค์      
ภาพชุมชนรอบเกาะลอย หนองบัว นครสวรรค์ เมษายน ๒๕๕๕      
การคัดวัวและทำเวทมนต์ให้หลุดจากเกณฑ์ทหาร      
สื่อและกระบวนการเรียนรู้สร้างสุขภาวะ ที่ศึกษาและพัฒนาขึ้นจากบริบทของชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป      
คลองมะรื่น การกินเนื้อวัวควาย กับวัฒนธรรมและวิถีการผลิตของชุมชนหนองบัว      
นายอำเภออรุณ วิไลรัตน์และรถแทรกเตอร์ : อนุสรณ์ความสามัคคีและพลังความสำนึกต่อส่วนรวมของคนหนองบัว      
เวทีคนหนองบัวกับการร่วมกันส่งเสริมภาวะผู้นำทางวิชาการของครูและผู้นำชุมชน      
ริ้วคลื่นจากก้อนหินสู่ผิวน้ำ : วงสนทนาหลังเสร็จงานเวทีคนหนองบัว ๒๕๕๕      
เกาะลอย พื้นที่สร้างสุขภาวะสาธารณะและแหล่งน้ำในตัวเมืองหนองบัว      
แหล่งภูมิปัญญาบุคคลเพลงพวงมาลัยของหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์      
หมอกวน ดำโต : แพทย์แผนไทย,อสม ดีเด่น และแหล่งภูมิปัญญาบุคคลของหนองบัว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี