ความเห็น 26354

คุณภาพของผู้ให้...และคุณภาพของผู้รับ

ปฏิภาคย์
IP: xxx.69.141.8
เขียนเมื่อ 
จริง HA ก็มีในส่วนที่เป็น Explicit Need อยู่แล้วบ้างครับ แต่ผมคิดว่าควรใส่หรือเน้นให้มากขึ้น เพราะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มารับบริการได้ อาจลดปัญหาหรือความรุนแรงของปัญหาที่จะตามมาต่างๆได้มากกว่าเดิม