ความเห็น 26353

คุณภาพของผู้ให้...และคุณภาพของผู้รับ

ปฏิภาคย์
IP: xxx.69.141.8
เขียนเมื่อ 

        HA เน้น Implicit Need ไงครับ แต่ไม่ได้ เน้นที่ Explicit Need ผู้รับบริการหลายคนจึงสัมผัสไม่ได้ว่าโรงพยาบาลนี้ผ่านการรับรองคุณภาพแล้ว ผมเคย ลปรร.กับ อ.อนุวัฒน์มาครั้งหนึ่งใน Web ของ พรพ. แต่เข้าใจว่าทาง พรพ.ก็ยังยึด(เน้น) Implicit need ต่อไป แต่ในส่วนตัวผมคิดว่า น่าจะใส่ Explicit need เข้าไปด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการล้วนสัมผัสได้