ความเห็น 2634391

แนวคิดหนึ่งของเกษตรกรทำนาที่คลองคล้า

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านเขียว เป็นเวที่เรียนรู้ที่ให้ชาวบ้านได้คิด ได้ทำ โดยท่านเกษตรเป็นนำอำนวยใเวทีให้การเรียนที่ทำได้

ความยั่งยืนเกิดจากการทดลองของชาวบ้านเอง