ความเห็น 2634174

แนวคิดหนึ่งของเกษตรกรทำนาที่คลองคล้า

เขียนเมื่อ 

เป็นการขับเคลื่อนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่าชื่นชมมากค่ะ..