ความเห็น 2633109

เยี่ยมปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่อทองใบ ภู่เกตุ (ตอน๒)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณท่านดร.สมศรี
  • ที่แวะมาทักทายและลปรร.
  • ยินดีครับ