ความเห็น 2631971

ลงไปออกแบบการทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมนาบ่อคำ(ตอน๑)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านเขียว ไปประชุมเรื่องกลุ่มเกษตรกับการเตรียมตัวสู่ประตูอาเซี่ยน ขอเชิญแวะไปแลกเปลี่ยนประเด็นกันครับ