ความเห็น 2631470

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ปล่อยวางความคิด ด้วยการดู แล้วก็วาง ให้เป็นผู้ดู อย่าเข้าไปเป็นอะไร กับอะไรทั้งนั้น

หยุดการแสวงหา หยุดแม้กระทั่งการแสวงหาความสงบ เพราะทุกการแสวงหานำไปสู่ความเกิด

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น เพราะทุกความยึดมั่นถือมั่นจะต้องถูกทำลายไปเสมอ