ความเห็น 2631429

แรงบันดาลใจ : อาจารย์เจน ญาณทิพย์

เขียนเมื่อ 

ปกติถ้าไม่ใช่หนังสือเรียนจะไม่ค่อยซื้ออ่าน แต่เพราะติดรายการคนอวดผี จึงอยากทราบประวัติ อจ.เจนฯ ว่า เขาคือใคร