ความเห็น 2631280

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ธํชชดา อารยกาญจน์
IP: xxx.11.90.212
เขียนเมื่อ 

เรียน .... ผศ.มานิต ยอดเมือง

     ดิฉันสนใจรับทุนของ สกอ. เนื่องจากสอบปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬา ได้แล้ว

    และทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ฯ เนื่องจากทุนที่ได้รับจากมหาลัยฯต้นสังกัด ได้ 500000 บาท ไม่เพียงพอต่อการ

    เรียนในหลักสูตรนี้ จึงอยากขอทราบรายละเอียด เพื่อขอทุนจาก สกอ.คะ

                                    ด้วยความเคารพอย่างสูง 

                                      ธัชชดา อารยกาญจน์