ความเห็น 2631

เมื่อ คนไปเชียร์ ถูกเชียร์ซะเอง

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.122
เขียนเมื่อ 
     ผมเข้าใจถูกไหมครับ empowerment จะไม่สามารถนำมาใส่ให้กันได้โดยตรง แต่สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้น หรือให้เพิ่มขึ้นได้ แล้ว empowerment จะเป็นเรื่องของตัวบุคคล(เท่านั้น) หรือเป็นเรื่องของกลุ่มครับ