ความเห็น 2629795

กายภาพบำบัดชุมชน

กภ. วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์
IP: xxx.25.124.214
เขียนเมื่อ 

ขอความคิดเห็น จาก นักกายภาพบำบัด ในระดับ ปฐมภูมิ และ ระดับ ทุติยภูมิ ทุกท่าน ค่ะ...

ตอนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ ให้ วิชาชีพเรา ทำ service plan  

ร่วมกัน ปรับปรุง จัดทำ ร่างแนวทางการพัฒนาระบบบริการงานกายภาพบำบัด  และ มาตราฐานระบบงาน ในทุก ระดับ ตั้งแต่ ทุติยภูมิ ขึ้นไป   แต่เราทำเผื่อ ปฐม๓ฒิ ด้วยค่ะ


 ในส่วน  ที่สน ทำ คือ  รวบรวม ข้อมูลในส่วน ระดับ ทุติยภูมิค่ะ

  1. อยากได้ ความคิดเห็น จากนักกายภาพบำบัด ที่ทำงาน รพช. และ จาด อ. ปนดา ด้วย ค่ะ ถ้า ในส่วน งาน กายภาพบำบัดชุมชน ควรมีมาตราฐานอะไรบ้าง ที่ ...... โดยดูอ้างอิง จากมาตราฐานกายภาพ ฉบับเดิม ค่ะ
 1.1  มีความแตกต่างจาก ระดับ ตติยภูมิ
 1.2  มีความแตกต่าง หรือ จำเพาะ ที่เป็นงานของเรา ที่ต่างจากวิชาชีพอื่น 

ถ้าใครสนใจ ข้อมูล ติดต่อกลับ มาได้ค่ะ จะได้ส่ง file ตัวอย่างให้ดูค่ะ

ช่วยๆกันนะคะ เพราะ นี่จะเป็น มาตราฐาน ของวิชาชีพ ในส่วน ของ รพช. ค่ะ

[email protected]