ความเห็น 26282

หัวละ 5,000 บาท แพงไปไหม?

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"RC"

เราในนาม คุณ"ชายขอบ" และ Dr.Ka-PooM เชื่อมั่นและศรัทธาเช่นนั้นคะ..ยึดมั่นในความดี และความถูกต้อง...หากจะทำอะไรเราควรลงมือทำด้วยความจริงใจ...เพื่อยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก...แม้บางครั้งบางมุมของสังคมมองเราบิดเบือนไป..ว่า..มักคิดอะไรที่ต่อต้าน..แต่สิ่งที่เราๆ กำลังช่วยกันทำ...ต่างทำตามหน้าที่ของการเป็นคนไทย และ"มนุษย์" คนหนึ่งพึงทำเพื่อก่อเกิดความสร้างสรรค์..มากกว่าเพื่อเชื่อเสียงและเกียรติยศเชิงสังคม...จึงอยากวิงวอนเรา "คนไทย" ทุกคนช่วยกัน...พัฒนา..คน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และอย่าได้มองว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง...เลย