ความเห็น 2627477

กำเนิด UKM

เขียนเมื่อ 

UKM 21 น่าจะเห็นพัฒนาการ จากการนำผลการวิจัย ของทีม รศ.ดร.อรุณี และ คณะ มาวางแผน ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการความรู้ นะ ครับ และ ยังจะมีการลงนาม MOU ครั้งที่ ๓ ครับ