ความเห็น 2627407

กายภาพบำบัดชุมชน

กภ.ธนิน พงศ์ถนอมศักดิ์
IP: xxx.109.93.80
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ คือว่า ผมไม่มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินคนไข้ในโรงพยาบาลและในชุมชนหนะครับ ผมนึกภาพไม่ออกเลยครับ ไม่รู้จะออกแบบแบบฟอร์มยังไงดี ผมขอรบกวนช่วยส่งตัวอย่างแบบฟอร์มให้ผมหน่อยจะได้ไหมครับ หรือถ้ามีเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

E-mail [email protected] ถ้าเป็นเอกสารส่งมาที่ นายธนิน พงศ์ถนอมศักดิ์ 203 ม.4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130