ความเห็น


อ่านแล้วคันไม้คันมือ เลยขออนุญาต เพิ่ม ข้อ 17 ต่อด้วยดังนี้ครับ 

ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเพื่อการมีชีวิตอยู่ในสังคมให้กลมกลืนกับชุมชม ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองแบบกลางๆ ไม่ทุนนิยมเกินไป ไม่หลังเขาเกินไป ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่าน เช่น การผลิตปัจจัย 4 ด้วยการพึ่งพาตนเอง ฟื้นฟูงานเกษตรกรรมธรรมชาติพื้นฐาน เป็นต้น งานทั้งหลายเหล่านี้ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ดังตัวอย่างของชุมชนชาวอโศกทั้งหลายที่ทำสำเร็จอย่างครบวงจรมาแล้ว (มองเฉพาะแนวคิดหลักการ ไม่เกี่ยวกับความเป็นลัทธิ)

http://www.trf.mju.ac.th/lobby/lobby.php?Lpage=AT&id=AAT520102.php

http://www.asoke.info/06Community/Community/seesa.html

http://www.prachasan.com/wisdom/srisaAsoke.pdf  

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี