ความเห็น 2623971

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เป็นภาพความจริงที่เห็นแล้วรู้สึกหดหู่ ดูเศร้าใจ อนาคตชาติ นะคะ

เพราะค่านิยม ด้วยเลียนแบบ ด้วยสื่อ หรือด้วย คิดไม่เป็น ?

หรือต้องเริ่มสอน เรื่องกตัญญู รู้รากเหง้า ท้าวความบรรพบุรุษ กันใหม่

จึงจะได้ซาบซึ้ง ฝังลึกในจิตใจ ว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ขอบพระคุณค่ะ