ความเห็น 2623862

พรบ 8% คือโชคร้ายของ ครูที่ได้ คศ3 หลัง1เมษายน54(เงินหาย4ุ000-15ุ000บาทต่อเดือน)

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณ ชนีกร บุณยเกียรติ ตอนนี้ยังสรุแไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร ก็ได้แต่ภาวนาให้ขั้นที่ตันมันไหล ไปคศ 3 ไวไว สงสาร ครูคศ2 ครับ