ความเห็น 26230

คุณภาพของผู้ให้...และคุณภาพของผู้รับ

น้อง
IP: xxx.90.247.50
เขียนเมื่อ 
บันได 3 ขั้น สู่ HA กว่าจะได้มาหลายคนบ่นนักบ่นหนาว่ายากแต่การจะรักษามาตรฐานให้ดีเท่าเดิมหรือกว่าเดิมยากยิ่งกว่า ถ้าคุณภาพไม่ได้อยู่ในตัวคน และงานที่ทำ