ความเห็น 2622783

เรื่องเล่าผอ.อนันต์

Ang Pao
IP: xxx.172.178.160
เขียนเมื่อ 

  คำว่า[อ.ไพศาลี]ใน google หน้าแรกๆคนทั่วโลกเปิดอ่าน คงคิดว่าไม่ใช้อำเภอหนึ่ง

ในประเทศไทยแน่ๆ คงเป็นเพียงหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งของพม่า หรือไม่ก็ประเทศที่ล้า

หลังไม่มีวัฒนธรรม เรื่องดีๆกลับไม่นำเสนอให้อยู่หน้าแรกๆ ถึงจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆของ

แต่ละหมู่บ้าน แต่มันก็เป็นวิถีชุมชนที่ใครได้อ่านแล้ว อยากไปส้มผัส

                    เรื่องๆดีๆที่อ่านแล้ว อบอุ่น