ความเห็น 2622177

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ค่อยๆระลึก ค่อยๆศึกษา ค่อยๆพิจารณา ค่อยๆเข้าใจ

เพิ่มขึ้น ทีละเล็ก ทีละน้อย

เพราะว่า การอบรมเจริญปัญญา นั้น

เป็นจิรกาลภาวนา

ต้องอบรมไปเรื่อยๆ จนกว่า ปัญญาจะสมบูรณ์

http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=10871