ความเห็น


เรื่องที่รับรู้อยู่ทุกวันตื่นนอนกินอาหารถ่ายแล้วเข้านอนมีเสพเมถุนและเสพอาจมเสพขรรธ์ห้าอายตนะทั้งหกรู้อยู้แล้วเพียงแต่มีผู้ชี้แนะให้เห็นทางคือพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือไม่มีใครมาบอกเล่าแต่พวกเรารับรู้เรื่องเหล่านี้จากพระพุทธเจ้าทำให้เข้าใจมากขึ้นตั้งแต่มีโลกเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์เป์นแพลงตอนมีแสงในตัวต่อมาพัฒนาการจนเป็นสัตวเลี้ยงลูกด้วยนมสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัวต์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่หนีลงทะเลละโลภโกรธหลงทรัพย์สมบัติคือโลมาท่องไปในดินแดนที่แสนไพศาลมิต้องมิรถราอาคารหากแต่อยู่วัฎสงสารอันน้อยนิดพร้อมจะนิพพานเมื่อเวลามาถึงสูงส่งกว่ามนุษย์จะเข้าใจไอสไตน์รับรู้ในทางวิทยยาในความเป็นเหตุเป็นผลแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่อุบัติเกิดขึ้นมีอยู่ดับไปนั้นเรียกว่าอะไรไอสไตน์จึงให้ทฤษฎีที่ว่าไม่มีปาฎิหาร์ยหากแต่มีความสมเหตุและผลเมื่อองค์ประกอบเท่ากันจะบังเกิดเหตุอันไม่น่าเชื่อต่อผู้ไม่รู้นั่นเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี