ความเห็น 2619893

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สงสัยว่าตัวเองจะไม่ค่อยเข้าใจการเขียนอนุทิน ๕๕๕๕๕ เพราะเขียนทีไร ยาวทุกที แต่เขียนเป็นบันทึกเตือนความจำ ไล่เรียงว่าทำอะไรบ้าง กันลืม ส่วนใหญ่จะหลายงาน หลายประเด็น.....ย้ำบอกตัวเอง (เป็นคนย้ำคิดย้ำทำ อิ อิ)

แต่บันทึก มักจะมีเพียงประเด็นเดียว อาจจะมีประเด็นย่อยบ้าง ที่ต้องการเขียนเก็บไว้ใช้เวลาทำรายงานส่งแหล่งทุน หรือเก็บไว้เตือนความจำเวลานำไปเล่าในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือเขียนเพื่อความสุขตัวเองล้วน ๆ ....เขียนเพราะอยากเขียน

คิดออกแล้ว....ถ้าคิดจะเขียนอนุทิน ให้เขียนบันทึก ถ้าคิดจะบันทึกให้เขียนอนุทิน ๕๕๕๕

ช่างไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอาซะเลย

Ment ยังยาวเลย