ความเห็น 2615062

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

ขอแลกเปลี่ยนกับคุณอัฏฐพร นะคะ ขอบคุณที่คุณคอยติดตามเข้ามาแลกเปลี่ยนใน blog นี้นะคะ สิ่งที่คุณเสนอแนะมาเป็นเรื่องดี ๆทั้งนั้น และตรงกับสิ่งที่สภาฯ และสมาคมกำลังจะทำ ขอเล่าว่า เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม ที่ผ่านมา สภาจัดอบรมผู้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศเป็นราชกิจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เราเชื่อว่ากระบวนการตรวจเยี่ยมจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลในการพัฒนางานกายภาพบำบัดให้ได้มาตรฐาน เช่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปซึ่งจะครอบคลุมเรื่องพื้นที่ในการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ระบบการให้บริการกายภาพบำบัด ความเพียงพอของนักกายภาพบำบัดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วย เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการขอรับการตรวจเยี่ยม อาจจะต้องมีโค้ชหรือผู้ที่เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานในเขตของตนเองเป็นผู้ให้คำแนะนำ (ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆที่ทำงานในรพ.แม่ข่าย)

ส่วนเรื่องหลักสูตรระยะสั้นในการเตรียมความพร้อมนักกายภาพบำบัด ทางสมาคมจะมีโครงการปฐมนิเทศให้อยู่แล้ว น้อง ๆ คงต้องรอว่าเขาจะจัดเมื่อไร จะได้สมัครเข้ารับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นงานค่ะ

ส่วนหลักสูตรระยะสั้นอื่น ๆ และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดชุมชน เราจะเริ่มมีการประชุมกันในวันที่ 20 เมษายน 2555 หากน้อง ๆ มีข้อเสนอแนะอะไรดี ๆ ก็เขียนบอกกันได้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ปนดา