ความเห็น 2613146

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทิน
IP: xxx.29.24.197
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ มานิต

    ดิฉันสนใจทุนเรียนต่อ ป.เอกของ สกอ. มากค่ะ ดิฉันเรียนจบ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 3.65

แต่เกรดเฉลี่ย ป.โทได้แค่ 3.04 เพราะช่วงเรียนมีภาระต้องทำหลักสูตรและ TQF ของมหาลัยที่ทำงานเลยไม่มีเวลาให้การเรียนอย่างเต็มที่ค่ะ อยากทราบว่าจะมีสิทธิขอทุน สกอ. มั้ยคะ