ความเห็น 26100

หัวละ 5,000 บาท แพงไปไหม?

คนเก็บตะวัน
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

ผมก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีว่าหน่วยงานเดินทางไปราชการทีละ 50-60 คน แม้จะออกเงินเอง แล้วใครอยู่ทำงานบริการประชาชนครับ