ความเห็น 2607225

อนุทิน

เคยได้ิยินอยู่วุฒิพ.กศ.นี้ อีกชื่อคือวุฒิพม.ไม่รู้เขียนถูกไหม
เมื่อก่อนพระสงฆ์จะสอบวุฒิครูกันเยอะ