ความเห็น 26070

เมื่อผู้บริหาร...ไม่รู้จัก KM จะทำอย่างไร

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

บางครั้งสิ่งที่ไม่อยากรู้...กลับต้องรู้

และต้องตัดออกไป..จาก"ใจ"..เพราะไม่อยากรู้