ความเห็น 2606875

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เข้าใจแล้ว ที่เรียกกันว่า "ฝันกลางวัน" มัน คืออย่างนี้เอง แต่ฝันกลางวันบางครั้งก็เกิดประโยชน์นะครับ เป็นเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง