ความเห็น 2606854

เตรียมขุดบ่อเลี้ยงปลา อย่าด่วนรีบเร่งใส่ปูนขาว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านประธาน....

ผมเลี้ยงปลาดุก ที่ใส่บูขาวเพราะ ต้องการฆ่าลูกปลา ไข่ปลาช่อน เพราะผมอนุบาลในบ่อตั้งขนาด สองนิ้ว