ความเห็น 2605050

กายภาพบำบัดชุมชน

กภ.อัฏฐพร สุทธิกรณ์
IP: xxx.89.80.156
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.ปณดา

ผมได้ติดตามความคิดเห็นของ blog อาจารย์ มานานครับ ดีใจครับที่ตรงนี้ทำให้กายภาพบำบัดชุมชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผมเป็นรุ่นบุกเบิกของทีมไม้เลื้อยกับ อ.สมคิด ซึ่งร่วมทำงานกายภาพบำบัดชุมชนมาด้วยกันครับ การที่วิชาชีพเราเติบโตมาได้เร็วเป็นเพราะรูปแบบการทำงานของเราและการปลูกฝั่งหัวใจของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับ และที่สำคัญคือ การที่สมาคมและสภาช่วยกันผลักดันให้เกิด ผมมีข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ

1.เราจะต้องมีมาตรฐานกายภาพบำบัดใน รพช. เช่น ต้องมี PT 2 คน แล้วแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 งาน คืองานคลิกนิคและงานชุมชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน ส่วนที่ใดจะมีมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของ รพ.ครับ แต่มาตรฐานคือ 2 คน ตรงนี้ต้องผลักดันเป็นอย่างมากครับ

2. มาตรฐานของเครื่องมือ คือ รพช.ต้องมีเครื่องมือทางกายภาพบำบัดอย่างน้อย 3 เครื่องมือ ได้แก่ US (combine) hot pack และ traction ส่วนเครื่องมืออื่นๆ เช่น EB Support ต่างๆ ก็แล้วแต่บริบทเช่นกัน ซึ่งผมก็เคยเห็นมาตรฐานของกายภาพบำบัดไม่แน่ใจว่าเป็นของสภาหรือสมาคมหรือเปล่าครับ

3.สปสช.สนับสนุนให้เกิดการกระจาย PT ไปยัง รพช.มากขึ้น ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องผลิต PT ให้สอดคล้องกับงานชุมชนเพิ่มมากขึ้น และผมเสนอให้เกิดการเรียนหลักสูตรระยะสั้นก่อนการทำงานที่ รพช.โดยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีศูนย์การเรียนรู้จังหวัดละ 1 แห่งโดยให้พี่ PT เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งผมก็คิดว่าหลายจังหวัดได้เริ่มทำไปแล้ว และน่าจะมีใบรับรองจากสภาว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้วครับ ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับน้องๆจบใหม่ ตรงนี้ทางสภาหรือสมาคมต้องให้การสนับสนุนครับ

4.ผลักดันให้มี อาจารย์พิเศษกายภาพบำบัดชุมชน นั้นก็คือ PT ที่อยู่ใน รพช.โดยการอบรมและพัฒนาศักยภาพขึ้นมา เพราะ PT ชุมชนเขามีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนหลักสูตรระยะสั้นต่อไป โดยการรับรองจากสภาว่าเป็นอาจารย์พิเศษทางกายภาพบำบัดชุมชน

ตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับอาจารย์ ยังไงก็ต้องช่วยกันผลักดันกันต่อไปครับ ขอบคุญครับ