ความเห็น 26044

เมื่อผู้บริหาร...ไม่รู้จัก KM จะทำอย่างไร

ไร้นาม
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้ และบางเรื่องที่ไม่รู้ก็ไม่อยากรู้ เพราะการไม่รู้บางเรื่องเป็นการรู้ตัวว่าไม่ต้องรู้และยินดีที่จะไม่รู้เช่นดังเดิม

เมื่อมองที่ตัวตนเป็นที่ตั้งก็ต้องไม่ไปว่าใครเขาว่าเขาไม่รู้ แต่ต้องมองที่ตัวเองว่าทำไมไม่รู้ว่าจะทำให้เขารู้สิ่งที่เรารู้ได้อย่างไร

อธิบายตามหลักการตัวตนของ Dr .Ka-Poom