ความเห็น 26030

เมื่อผู้บริหาร...ไม่รู้จัก KM จะทำอย่างไร

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ทุกสิ่งควรก่อเกิด..ที่"ตน"...

แล้วค่อยมอง..วนออกไปรอบด้าน

หากมัววน...มองนอกตนมากไป

ไม่รู้ตน...ก็ยังคง...อยู่อย่างนั้น

เฉกเช่นเดิม...

รู้ว่าตัวเองไม่รู้...แต่ไม่ทำอะไร

ก็จะไม่รู้อยู่เช่นดั่งเดิม