ความเห็น 2601886

เรื่องเล่าเร้าพลัง: การดูแลด้านจิตวิญญาณในคนไข้ระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 

Ico48

  • การร้องไห้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับ น้องปู
  • ร้องกันครับ แต่ผมว่าร้องแล้วก็รู้สึกดี