ความเห็น 2601830

เรื่องเล่าเร้าพลัง: การดูแลด้านจิตวิญญาณในคนไข้ระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 

เรื่อง       ศรัทธาของหลวงพ่อ  

ต้นเรื่อง   อรอุมา  พรหมคุ้ม  หอผู้ป่วยสามัญชาย ศูนย์มะเร็งสุราษฏร์ธานี

ผู้ป่วยเป็นพระภิกษุ ป่วยเป็นมะเร็งโพรงหลังจมูกลุกลามไปทั้งกระดูกและปอด รับไว้ในศูนย์ฯเพื่อฉายรังสีบรรเทาอาการ  มีอาการหายใจเหนื่อย ต้องใช้ออกซิเจนทางจมูกตลอดเวลา    

ระหว่างที่อยู่ในศูนย์ ท่านไม่ยอมใส่ชุดทางโรงพยาบาลจัดให้ บอกว่า "ถ้าหากอาตมาถอดชุดพระออก จะทำให้ขาดความเป็นพระ"   

ทางตึกจึงอนุญาตให้ใส่ได้

ผู้ป่วยบอกว่า  "ขอบใจนะโยม" 

ผู้ป่วยจะเรียกพยาบาลและผู้ช่วยเหลือว่าโยม และแทนตัวเองว่าอาตมาทุกคำ

และในวันเกิดเจ้าหน้าที่ จะมีคนมาถวายสังฆทานเป็นประจำ

ผู้ป่วยบอกว่า  "โยม... อาตมาดีใจที่ได้ทำหน้าที่พระ"

ในการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน จะยอมให้พยาบาลผู้ชายและพ่อบ้านช่วยเท่านั้น   

วาระสุดท้ายผู้ป่วยขอให้โทรตามมารดาให้ และถ้าหากมรณภาพให้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัด หลังมารดามาเยี่ยมสีหน้าสดชื่น และเสียชีวิตอย่างสงบที่หอผู้ป่วย ตามที่ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเสียชีวิตที่ศูนย์มะเร็ง