ความเห็น 2601065

มุมหนึ่ง…ของชีวิต ที่ทะเลอันเงียบสงบ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณดอกไม้กำลังใจจาก

อาจารย์ภิญโญ มากนะครับ

Ico24 ดร.ภิญโญ.