ความเห็น 260

จริยธรรมในการรับทุนวิจัย

IP: xxx.195.105.35
เขียนเมื่อ 

ทุกวงการมีทั้งคนดีคนไม่ดี  นักวิจัยก็เช่นกัน ที่ทำงานวิจัยเพื่อสนองความอยากรู้ของตัวเองโดยอาศัยเงินคนอื่นก็เยอะ ทำงานวิจัยหวังก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ก็มาก โดยเฉพาะพวกอาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอนนักเรียนเพราะมัวเอาเวลาไปทำงานวิจัยแถมยังใช้เด็กเป็นลูกมือ  เด็กไทยเลยคิดไม่ค่อยเป็นเพราะมีแบบอย่างไม่ดี