ความเห็น 2597094

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ต้นไม้น้ำท่วมตายหมกแล้ว และปลูกใหม่อีกแล้ว เพื่อให้เห็นความเป็นอนิจจังไงล่ะ