ความเห็น 2594811

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

 

 

Ico64เรียนน้อง Nora Poo Sitta

- เรียนรู้ .... อยู่กับ...สิ่งที่ตั้งใจต่อเนื่อง.... น่าจะได้อะไรดี ๆ ใน...ภาคทฤษฎี


- อยู่ที่ภาคปฏิบัติ ทั้งหมดทั้งมวล ... จับทีละสิ่งอย่าง ... ปล่อยวาง... หากทำเต็มที่แล้ว..... สุขีกับวินาที ... ตรงหน้า


 - P'Ple ให้ เกรด A+++ ค่ะ