ความเห็น


  • สุนทรภู่ แต่งนิราศพระบาทให้ความรู้หลายอย่าง ท่านเดินทางผ่านถึงสถานที่ใด ก็มักจะกล่าวถึงตำนานชื่อบ้านนามเมือง กล่่าวถึงผู้คน บ้านช่องเรือนชาน สะท้อนภาพสังคมในสมัยนั้นได้อย่างดี แล้วก็จะนำชื่อเหล่านั้นมากล่าวเปรียเทียบชื่อคนรักของตนคือนางจันทุกครั้งครา อีกทั้งกล่าวคร่ำครวญถึงสุดที่รักอยู่ร่ำไปตลอดทางอีกด้วย  ที่มานิราศพระบาท http://www.thai-tour.com/thai-tour/east/rayong/data/soontornphu1.htm
  • อ่านไปก็นึกภาพตามไปด้วย จะได้อรรถรสยิ่ง ทุกสิ่งที่เห็นที่พบท่านสามารถนำมากล่าวเปรียบเทียบชีวิตของท่านได้อย่างกลมกลืนที่สุด อย่างบทกลอนที่จะนำมาให้อ่านข้างล่างนี้ อ่านแล้วเห็นภาพตามที่ท่านบรรยายได้ชัดเจนที่สุดบทหนึ่ง
  • อยุธยาเคยเป็นราชธานีรุ่งเรืองสุดขีด แต่ในเวลานั้นท่านผ่านมาเห็นมันเงียบเหมือนป่าช้า ไร้ผู้คน มีแต่เสียงนก สองฝั่งแม่น้ำก็มีแต่ต้นแฝก ต้นแขมขึ้นรกเรื้อไปหมด ท่านบรรยยายว่าเสียดายที่เกิดไม่ทันมาเห็นอยุธาสมัยที่รุ่งเรือง มาเห็นเอาตอนเป็นเมืองร้าง เงียบเหงา แล้วก็กล่าวเปรียบเทียบไปถึงชีวิตครอบครัวของตนว่า อย่าให้เหมือนกรุงเก่าที่ต้องร้างโรย ขอให้เทวดาดลใจอย่าให้น้องเป็นเหมือนอยุธยา แต่ขอให้เป็นเหมือนกรุงเรา ที่จะรักกันยั่งยืนตลอดไป

๏ อนิจจาธานินสิ้นกษัตริย์                    เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์ 
แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน                จะสับสนแซ่เสียงทั้งเวียงวัง 
มโหรีปี่กลองจะก้องกึก                        จะโครมครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์ 
ดูพาราน่าคิดอนิจจัง                            ยังได้ฟังแต่เสียงสกุณา 
ทั้งสองฝั่งแฝกแขมแอร่มรก                   ชะตาตกสูญสิ้นพระชันษา 
แต่ปู่ย่ายายเราท่านเล่ามา                     เมื่อแรกศรีอยุธยายังเจริญ 
กษัตริย์สืบสุริย์วงศ์ดำรงโลก                  ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ 
เราเห็นยับยังแต่รอยก็พลอยเพลิน            เสียดายเกิดมาเมื่อเกินน่าน้อยใจ 
กำแพงรอบขอบคูก็ดูลึก                        ไม่น่าศึกอ้ายพม่าจะมาได้ 
ยังให้มันข้ามเข้าเอาเวียงชัย                    โอ้อย่างไรเหมือนบุรีไม่มีชาย 
หรือธานินสิ้นเกณฑ์จึงเกิดยุค                  ไพรีรุกรบได้ดังใจหมาย 
เหมือนทุกวันแล้วไม่คัณนาตาย                ให้ใจหายหวั่นหวั่นถึงจันทร์ดวง 

๏ พี่ดูใจค่ายนอกออกหนักแน่น                 ดังเขตแคว้นคูขอบนครหลวง 
ไม่เห็นจริงใจนางในกลางทรวง                 ชายทะลวงเข้ามาบ้างจะอย่างไร 
ขอเทเวศร์เขตสวรรค์ชั้นดุสิต                    ดลใจมิตรอย่าให้เหมือนกับกรุงใหญ่ 
ให้เหมือนกรุงเราทุกวันไม่พรั่นใคร              นั่นแลใจเห็นจะครองกับน้องนาน

 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี