ความเห็น 25940

เมื่อผู้บริหาร...ไม่รู้จัก KM จะทำอย่างไร

JJ
IP: xxx.90.247.222
เขียนเมื่อ 

  เหนื่อย ก็ พัก อย่า ห้ก อย่า โหม

                  ช่วยจรรโลง สังคมไทย

                     ค่อยๆไป พัฒนา องค์กร