ความเห็น 2593620

เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ : วันเด็ก/วันครูแห่งชาติ ปี 2555

ไอดิน-กลิ่นไม้
เขียนเมื่อ 
  • กราบนมัสการ "ท่านพระมหาแล อาสโย ขำสุขIco48" วัดศรีโสภณ : วัดเสือลากหาง ตำบลวังทอง              อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ ที่ท่านเมตตาแวะมาให้กำลังใจ