ความเห็น


ขอแสดงความคิดเห็นตามทัศนคติของตนหน่อยนะครับ ขอแนะนำตัวหน่อยแล้วกัน ผมนับถือศาสนาพุทธนะครับ อ่านข้อความของพี่แล้ว ก็รู้สึกเห็นด้วยนะ ว่า ทำไม่เราต้องไปพยายามให้เขาเชื่อศาสนาอื่นและหันมานับถือศาสนานั้นๆ ด้วย ซึ่งความเป็นจริงแล้วเขาก็มีความสุขดีในอัตภาพและสภาวะของเขา มีความสุขในแบบฉบับของชุมชนนั้นๆ ของศาสนาคริสต์ผมจะไม่ขอกล่าวถึงเพราะผมไม่สันทัดไม่ชัดเจน แต่ผมจะขอพูดในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะครับ ในความคิดส่วนตัวผมคิดว่า ความเชื่อบางอย่างทำให้บางกลุ่มบางคนได้เปรียบ มีการเอารัดเอาเปรียบกันในด้าน อิทธิพล โดยการนำเอาความกลัวมาเป็นข้ออ้างในการสร้างอิทธิพล ทำให้เกิดการเบียนเบียนกัน ไม่เสมอภาคกันในการดำเนินชีวิต ศาสนาพุทธสอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว รักษากายใจตนเองให้ไม่คิดพยาบาทปองร้ายใคร แม้ท่านจะนับถือสิ่งศักดิ์อื่นใดนอกเหนือจากพระพุทธศาสนา แต่ท่านไม่เบียดเบียนใคร ท่านจะเชื่ออยางไรก็ตามเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล ศาสนาพุทธสอนให้ไม่เบียดเบียนกันและสร้างความสุขให้แก่กันและกัน ก็ถือว่า ok ส่วนที่บอกว่าทำไมต้องให้นับถือศาสนานั้น ส่วนตัวผมคิดว่า น่าจะเกี่ยวกับ โลกหน้า ชาวพุทธเชื่อว่า กรรม คือการกระทำ เป็นตัวชี้วัด อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ทำดีได้เป็นเทวดา หรือยิ่งกว่าเทวดา ปฏิบัติดี ได้เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีก ชาวพุทธเชื่อว่า คนเราเกิดหลายครั้งตายหลายครั้ง นับภพนับชาติไม่ถ้วน คนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะสร้างกรรมต่างๆกัน อาศัยจุดนี้ จึงอยากอนุเคราะห์มนุษย์ ให้ได้พบแต่ความสุข ทั้ง ปัจจุบันภพ และ อนาคตภพ จึงอยากจะบอกให้ทราบ ในอันที่จริงแล้ว ใครก็ตามจะบอกว่าตนเองเป็นชาวพุทธหรือไม่อย่างไรก็ตาม จุดหมายของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ที่เป็นสาวกจุดประสงค์สูงสุด คือ ให้มนุษย์มีความสุข นั้นเอง ผมเองมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับ ผิดถูกอย่างไรก็ขออโหสิกรรม ผมมองตามความเชื่อของผมเอง แต่อันที่จริงใครจะนับถืออะไร เชื่อในสิ่งไหน ถ้าประกอบไปด้วยความดีแก่มนุษย์ชนแล้ว ผมว่าเชื่อไปเถอะนับถือไปเถอะ ดีหมดแหละ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี