ความเห็น 259275

ไว้อาลัย

เขียนเมื่อ 
P

Porjai

ร่วมจารึกความดีของคนคนหนึ่ง ที่ทำสิ่งต่างๆ

เพื่อสังคม

...ขอบคุณคะ  ความดีงามคงอยู่เสมอ....