ความเห็น


  • วันนี้ได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์วัีดหนองกลับ ซึ่งจัดทำโดยคุณครูบุษกร ปนสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองบัว
  • ในเว็บดังกล่าวได้นำข้อมูลวัดหนองกลับไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด ๙ ภาษา(รวมทั้งไทยด้วย ๑๐ ภาษา) คือไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา,มาเลเซีย,สิงคโปร์,เวียดนาม,บรูไน,อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์
  • คุณครูบุษกร กล่าวถึงเหตุผลในการแปลเป็นภาษาต่างประเทศเมื่อตอนไปขออนุญาตเจ้าของบทความคือดร.วิรัตน์(๓ ตุลาคม ๒๕๕๔)ว่า "นื่องจากจะมีการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 54 ทางโรงเรียนจึงอยากนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของอำเภอหนองบัวออกสู่สายตาชาวอาเซียนในรูปของเว็บไซต์ "
  • ในกลุ่มอาเซียนนี้อ่านได้ภาษาเดียวคือภาษาลาว


ที่มา http://www.nongbua.ac.th/nk/laos.html

  • ขออนุญาต เขียนภาษาลาวด้วยอักษรไทย โดยเขียนตามเสียงอ่าน ดังนี้
  • วัดหนองกับ วัดหนองกับ เป็นวัดที่เก่าแก่ของอำเภอหนองบัว เป็นสูนรวมทางจิตใจและเป็นสูนกางในกานให้กานสึกสาแก่ลูกหลาน ของประซาซนซุผู้ซุคนในอำเภอหนองบัวมาย่างดนนาน ในเอกกะสานหลายบ่อนก่าวไว้ว่าเป็นวัดที่ส้างแปงมาตั้งแต่สะหมัยลัดชะกานที่ ๒(ในลาดชะวงจักกีของไท)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี