ความเห็น


                          
                          หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ(๒๔๐๓-๒๔๙่๔)

การบูรณะพัฒนาวัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว ของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ : หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๙๓   

  • หลวงพ่อไกร  ฐานิสฺสโร(ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,หน้า ๑๒) กล่าวถึงการพัฒนาวัดหนองกลับของหลวงพ่อเดิมไว้  ดังนี้
  • พ.ศ. ๒๔๖๖ สร้างศาลาการเปรียญอาคารทรงไทย เสาไม้เต็งรัง เสาไม้ขนาดใหญ่ หลวงพ่อเดิมตั้งใจสร้างให้เสาใหญ่   เป็นที่ปรากฏตลอดไป สิ้นค่าก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐ บาท
  • พ.ศ. ๒๔๖๗  สร้างกุฏิ อาคารไม้ จำนวน  ๕ หลัง  และทำการขุดสระ  ๑  ลูก  เนื้อที่  ๘  ไร่  สร้างรั้ววัดเป็นเสาไม้มะค่าโดยรอบ
                                    
                                    เขียนโดยหลวงพ่อไกร ฐานิสฺสโร เจ้่าอาวาสวัดหนองกลับ
หลวงพ่อเดิมได้บูรณะวัดหนองกลับใหม่หมดทั้งวัด  : พระมหาเถระผู้บูรณะวัดหนองบัว – หนองกลับ
  • พ.ศ. ๒๔๗๔  สร้างอุโบสถ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง คือ เทคอนกรีตแทน กระเบื้อง กว้าง  ๗  เมตร  ยาว   ๒๑  อุโบสถสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖๓  บูรณะโดย หลวงพ่อเดิม สร้างใหม่แทนอุโบสถหลังเก่า
                                      
                                      ปกหลังหนังสือประวัติวัดหนองกลับ
 เลือดนักพัฒนา : ของหลวงพ่อเดิม
  • หลวงพ่อไกร  ฐานิสฺสโร  เขียนไว้ในหนังสือประวัติวัดหนองกลับ(ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า ๓๒)เรื่องการพัฒนาของหลวงพ่อเดิมว่า ....หลวงพ่อเดิมท่านได้พัฒนาคนหนองบัวให้เป็นคนขยัน ทดทน และเชื่อผู้นำโดยในสมัยท่านมาบูรณะวัดหนองบัว-หนองกลับนั้น ท่านชักนำให้รู้จักทำงานส่วนรวมทุกปี มิได้ขาดจนเป็นนิสัย เช่น 
  • (๑) ให้ทอดผ้าป่ากลางเดือน ๑๒  ทุกปีพร้อม ๆ กัน เป็นผ้าป่าประเพณีทอด อุทิศส่วนกุศลให้ ผู้ตาย จนถึงทุกวันนี้ชาวหนองบัวยังถือปฏิบัติสืบมา (๒) ให้ประชาชนขุดสระน้ำเพื่อความเจริญของท้องถิ่นทุกปี ปีละ  ๑  หลุมต่อครัวเรือน  ชาวหนองบัวได้ขุดสระน้ำกันมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๐  (๓) ประเพณีบวชนาคหมู่ ซึ่งชาวหนองบัวได้ถือปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้  (๔) ให้ประชาชนขนทรายเข้าวัดทุกปี ในงานเทศกาลสงกรานต์ ขณะนี้ยังนิยมทำตลอดมา  (๕) เวลาก่อสร้างเสนาสนะ จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างทุกคน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รักใคร่ในสิ่งที่ตนสร้าง อย่างเมื่อสร้างอุโบสถ  วัดหนองบัว -หนองกลับ ทรายผสมปูนซึ่งใช้เป็นจำนวนมาก ท่านให้ประชาชนทุกคนไปขนทรายมา ด้วยการให้คนหามทรายมาร่วมสร้าง  คนจนก็มีส่วนในการสร้างทุกคน
  • ด้วยเหตุนี้ เมื่อทางราชการต้องการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสามัคคี  จึงสัมฤทธิ์ผลได้ดี  เพราะหลวงพ่อเดิมท่านได้วางรากฐานให้คนหนองบัวจนเป็นนิสัยนั่นเอง

ข้อมูลจาก :  หนังสือประวัติวัดหนองกลับ  ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  โดย หลวงพ่อไกร  ฐานิสฺสโร  เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี