ความเห็น 2589683

เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ : วันเด็ก/วันครูแห่งชาติ ปี 2555

ไอดิน-กลิ่นไม้
เขียนเมื่อ 
  • "คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554" ของอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ