ความเห็น 2589053

เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ : วันเด็ก/วันครูแห่งชาติ ปี 2555

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

        "ดร.ภิญโญIco48" ผู้เชี่ยวชาญด้าน Appreciative Inquiry จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        "คุณ NobitaIco24" นักทรัพยากรบุคคล กทม.ผู้ที่บอกว่า "เคยมุ่งมาดปรารถนาอย่างยิ่งว่าอยากเรียนให้จบเพื่อมาเป็นครูที่ดี ที่เสียสละ ที่มีคุณค่า ที่จะสามารถสร้างชาติไทยให้วัฒนาให้ได้..." แต่มีโอกาสเเป็นครูแค่ในระยะสั้นๆ จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยเสียโอกาสในการมีครูที่ดีที่มีอุดมการณ์ไป 1 ท่าน